Privacy verklaring van Eiso Bergsma BV

Eiso Bergsma BV

Hollandse Kade 26

1391 JD Abcoude

KVK 33194412

 

 

Eiso Bergsma verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Eiso Bergsma verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Contact

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt.

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van (herhalings) activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Op het moment dat u contact opneemt via telefoon of mail, dan worden de gegevens die u doorgeeft  of meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de server.

Analytics

De website van Eiso Bergsma verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het website bezoek of de pagina’s die u bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de aanvragen of overeenkomsten die worden aangegaan.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar onderstaand adres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Eiso Bergsma zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klachten kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens

Verzoeken ,vragen of opmerkingen omtrent het gebruik van uw gegevens door Eiso Bergsma. neem contact op met Remco Janowitz op info@eisobergsma.nl

Eiso Bergsma | Hollandse Kade 26 | 1391 JD | Abcoude